Vol 5, No 2 (2017)

Full Issue

View or download the full issue

Table of Contents

Articles

Chintvika Patel
1-5
Alpa Purohit
6-8
Anuj Gulwani
9-13
Navinderpal Singh
14-17
Amy Tremback-Ball
18-30
Simratjeet Kaur
31-34
Victoria Adeyinka, Melinda LaBarre, Alexa Plevyak, Maureen Rinehimer
35-44
Nafisa Shabbir Motiwala, Seemi Retharekar, Savita Rairikar, Ashok Shyam
45-47
Siddhika Kore, Suroshree Mitra, Rachana Dabadghav
48-51
Jagruti Khare, Prajakta Saharsrabudhe, Ashok Shyam, Parag Sancheti
52-54
Jenisa Ashit Doshi, razia nagarwala, ashok shyam
55-60
Sneha Laxmanbhai Chauhan
61-65
Deptee Warikoo, Meenakshi Rawat, P S Mondal, Saurabh Agnihotri, Ankita Srivastava
66-70
Salvi Shah, Disha Monsara, Jalak Shah, Chelsi Gabani
71-75
sneha laxmanbhai chauhan
76-79
Rajesh Padnani, Sneha Chauhan
80-83